Herroepingsvoorwaarden

De Klant beschikt volgens art. VI.47 en volgende WER over de mogelijkheid om zijn aankoop op afstand te herroepen binnen een termijn van 14 dagen.

Vermits de artisanale chocoladepasta’s door Heaven worden gemaakt ná ontvangst van de door de klant geplaatste bestelling, is het door de wet voorziene herroepingsrecht voor verkoop op afstand NIET van toepassing voor de op onze e-commerce website bestelde producten.

De wet voorziet immers een uitzondering op het herroepingsrecht voor goederen die beperkt houdbaar zijn.

De Klant kan bijgevolg niet afzien van zijn aankoop op de e-commerce website van Heaven.